Tag: QURAN SUNIYE AUR SUNAIYE

Quran Suniye Aur Sunaiye – 3rd May 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari May 3, 2019 289 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 2nd May 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari May 2, 2019 138 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 1st May 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari May 1, 2019 217 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 30th April 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari April 30, 2019 178 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 29th April 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari April 29, 2019 168 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 26th April 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari April 26, 2019 146 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 25th April 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari April 25, 2019 125 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 24th April 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari April 24, 2019 92 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 23rd April 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari April 23, 2019 188 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 22nd April 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari April 22, 2019 191 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 19th April 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari April 19, 2019 180 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 17th April 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari April 17, 2019 160 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 16th April 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari April 16, 2019 101 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 15th April 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari April 15, 2019 78 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Hazrat Imam Abu Hanifa Ki Hazir Jawabi Aur Ilmiyat Ka Qissa | ARY QTV

Usman Ansari April 12, 2019 437 No Comments

image

Hazrat Imam Abu Hanifa Ki Hazir Jawabi Aur Ilmiyat Ka Qissa Aek Shakhs Ne Hazrat Imam Abu Hanifa Se Kuch Saweal Kiye Rab Taala Se Pahle Kon Tha. Rab Kis simt (direction) Main Hai Aur Wo Is Waqt Kia Kar Raha Hai. Aur Hazrat Imam Abu Hanifa ke Jawaab. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Read More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 12th April 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari April 12, 2019 122 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 11th April 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari April 11, 2019 101 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Duniya Aek Imtihan Ki Jaga Hai Aur Kuch Nai | ARY QTV

Usman Ansari April 11, 2019 175 No Comments

image

Duniya Aek Imtihan Ki Jaga Hai Aur Kuch Nai. Insan Kia Hai ? Aur Use Is Duniya Main kyu Bheja Gaya Hai Jb Ke Wo Janta Hai Ke YE ZIndagi Fani Hai phr Bhi Apni Is Fani Zindagi Ke Lie Apni Akhirat Kharab Kar Deta Hai Aur Is Duniya Ka Hi Hojata Hai.Aur Phir AkhiratRead More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 10th April 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari April 10, 2019 132 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

Quran Suniye Aur Sunaiye – 9th April 2019 – ARY Qtv

Usman Ansari April 9, 2019 112 No Comments

image

QURAN SUNIYE AUR SUNAIYYE. In this program Mufti Suhail Raza Amjadi teaches how the Quran is recited correctly along with word to word translation with their complete meanings. Viewers can participate via live calls. Host : Mufti Muhammad Sohail Raza Amjadi. To Watch More Click Here: http://aryqtv.tv Android App: https

Read More

ARY QTV is available on Android & iOS